İPLE OYNANAN OYUNLAR

1. BALONU VURMA OYUNU
Oyun süresi: 15 dk
Oyuncu sayısı: 3-4 kişilik  veya daha kalabalık bir grup
Materyal: İp, balonlar ve top

Nasıl Oynanır?
Balonu Vurma oyununa geçmeden önce çocuklarla beraber oyun mekânını hazırlanır. Öncelikle elde bulunan bütün balonlar şişirilir. Ardından, hepsini bir ipin üzerine bağlanır. En son olarak da birbirine uygun mesafede olan iki ağacın arasına bunları asılır. Oyunu oynamaya başlamadan önce çocuklar  balonlardan uzak olan bir yerde sıraya geçer. Sonra öğretmenin komutuyla topla balonlara atış yapmaya başlarlar. Çocuklara 5 hak verilerek en çok balon vuran çocuk alkışlanır. Oyun grup şeklinde de oynanabilir.


2. İPLE SÜSLEME


Oyuncu sayısı: İki kişi
Oyun materyali: Küçük ip

Nasıl Oynanır?
İp şekildeki gibi ele alınır. Daha sonra ip çapraz olarak orta parmaklardan geçirilir. Daha sonra diğer oyuncu tarafından ipteki çaprazlıklar diğer yerlerden geçirilerek çeşitli şekiller ortaya çıkar. İp kimde çözülürse o kaybeder. Yukarıda oluşan birkaç şekil verilmiştir.3. İP ATLAMA-1
Oyun Süresi: 10 dk.
Oyuncu Sayısı: 6-8 kişi
Oyun Materyali:
İp
Nasıl Oynanır?
İki çocuk karşılıklı olarak ipin ucundan tutarak çeviriler. Sıra ile öğrenciler ipten atlamaya çalışırlar. İp atlarken aşağıdaki tekerlemeleri söylerler.
Laleli belkız
İçeriye gir kız İpten çık kız Dışarıya çık kız
Eteğini topla, rahat otur abla
Etek bluz, İngiliz turist
Nereden çıktı bu iki kız
Laleli on kırmızı on
Denizde dalga, hoş geldin abla


4. İP ATLAMA-2
Oyun Süresi: 10-15 dk.
Oyuncu Sayısı: En az Üç kişi
Materyal: İp

Nasıl Oynanır?
İki oyuncu yaklaşık beş altı metre uzunluğundaki ipi ucundan tutarak sallar. Önce bir sayı atlanır. Sonra iki, üç ve dördüncü sefer döne döne atlanır. Beşincide eller beşik gibi sallanır. Altılarda ağız kapanır, yedilerde ağız açılır. Sekizlerde sek sek yapılır. Dokuzlarda eller yumruk yapılarak birbirine vurulur.Onlar da oturarak yapılır. Sonra onbirlerde ip, ayak ucunun altına alınır. Onikide ip ayak ökçesinin altına alınır. Sonra ellerin parmakları makas şeklinde yapılır, ip parmakların arasına alınır. Bunu yaptıktan sonra son olarak “arslan, kaplan ağzını aç, geri yum” denir. İki el arasında sallanan ip alın maya çalışılır. İp alınamazsa veya ayağa takılırsa, oynayan kişi yanar vu tutanlardan birisine sıra gelir. Aynı şekilde oyun devam edip gider.


5. İP ATLAMA-3
Oyun Süresi: 10 dk.
Oyuncu Sayısı: 6-8 kişi
Oyun Materyali: İp

Nasıl Oynanır?
İki çocuk karşılıklı olarak ipin ucundan tutarak çeviriler. Sıra ile öğrenciler ipten atlamaya çalışırlar. İp atlarken aşağıdaki tekerlemeleri söylerler.
Laleli bir, içeriye gir
Laleli iki, ormandaki tilki
Laleli üç, üç kardeşler
Leleli dört, eteğinini ört
Leleli beş, beş kardeşler
Leleli altı altınımı çaldı
Leleli yedi, yemeğimi yedi
Leleli sekiz seksek olup gitti
Leleli dokuz doktor olup çıktı

6. İP ATLAMA-4
Oyun süresi: 10 dk.
Oyuncu sayısı: 4-5 kişi
Materyaller: İp

Nasıl Oynanır?
İki kişi ipi çevirirler. Diğer kişiler sıra oluştururlar. Sırayla ipin içine girip bir kere atlayıp beklemeden çıkarlar. Sıradaki de kişi, öndeki oyuncu çıkar çıkmaz ipi atlamaya girer. Ayağı takılan ve ya bekleyen ipi çevirir.


7. İP ATLAMA-5
Oyun süresi: 10 dk.
Oyuncu sayısı: En az 3 kişi
Materyaller: İp

Nasıl Oynanır?
İki kişi ipi normal hızda çevirir. Daha sonra birden hızlandırırlar. Bir hızlı bir yavaş yaparak ip atlayan oyuncuyu, ipe takılmaya zorlarlar. İpe takılan oyuncu ip çeviren oyuncuların yerine geçer. Bu oyun şu şekilde de oynanabilir. Bir oyuncu ip atlamaya başlar. Fır-tı-na-lar denilerek 4 kere normal hızda atlar. Daha sonra ip hızlandırılır. En çok atlayan oyuncu kazanır.
8. DOMUZ ÇUKURUNA TOP SOKMACA
Oyun süresi: 25-30 dk
Oyuncu sayısı: 5 kişi
Materyaller: Bir yumak ip. Erik ya da kızılcık gibi sert olan ağaçlardan elde edilen dallar.

Nasıl Oynanır?


Yarım çember üzerinde çeşitli aralıklarla dört adet çukur kazılır. Oyuna başlamadan önce çöp çekilir ve kısa çöpü çeken ebe olur. Diğer dört oyuncu kendi çukurlarının başında ellerinde değneklerle beklerler. Ebe, yarım çemberin merkezinde yumağını sürerek oyunculardan birinin çukuruna bu yumağı sokmaya çalışır. Çukurun başında bekleyen oyun da buna engel olmaya çalışır, yumağı kendi elindeki değnekle çukurundan uzaklaşmak için çabalarlar. Ebe, yumağı hangi oyuncunun çukuruna sokarsa yeni ebe o olur.


9. ÇİFT İP ATLAMA
Oyun süresi: 10 dk.
Oyuncu sayısı: En az üç kişi
Materyaller: Uzun bir ip

Nasıl Oynanır?
İpin iki ucu bir oyuncunun eline verilir. İpin ortasından iki noktadan da diğer oyuncu tutar. Oyuncular ipin iki tarafını da çevirirler. Üçüncü oyuncu da bu ipin iki tarafından da atlamaya çalışır. Ayağı takılan oyuncu ipi çevirir.


10. İSTANBULLULAROyun süresi: 10 dk.
Oyuncu sayısı: En az üç kişi
Materyaller: İp

Nasıl Oynanır?
İp ortadan ikiye bağlanır. İki oyuncunun iki ayağından da geçirilir. Oyunda “İs-tan-bul-lu-lar” denilerek çeşitli hareketler yapılır. Birlerde ortadaki oyuncu birinci harekette ipi iki ayağının ortasına alacak şekilde önce sağ, ikinci harekette yine aynı şekilde sol taraftan, üçüncüde ipin ortasına iki ayağı gelecek şekilde, dördüncüde iki ayağı da ipin dışına çıkacak şekilde, beşincide de ayaklarını şekli bozmadan birleştirir. Bu hareketler ip yukarı doğru çekilerek yapılır. Daha sonraki oyunlarda ipin üzerine basarak, değişik şekillerde “İstanbullular” ı heceleyerek beş adet hareket yapılır. Oyunun sonuna gelen ilk oyuncu aşağıdaki tekerlemeyi söyler:
İstanbul’un parkında
Yıldızların altında
Ben bir oğlan sevdim
13-14 yaşında
Bisiklete binersin
Bizim orta inersin
Annen- baban sorunca
Lastik patladı dersin
Sepet sepet yumurta
Sakın beni unutma
Unutursan küserim
Mektubunu keserim


11. ÇEMBERLE İP ATLAMA
Oyun Süresi: 20 dk.
Oyuncu Sayısı: 18-20 kişi
Oyun Materyali: İp

Nasıl Oynanır?
Oyuncular çember dizilişine geçerler. Aralarında birer adım mesafe vardır. Oyuncular arasından bir lider seçilir ve çemberin merkezine yerleşir. Liderin elinde bir atlama ipi vardır. Lider kendi ekseni etrafında dönerek, ipi çevirmeye başlar. İpin serbest ucu, çember dizilişindeki oyuncuların ayakları altından geçecek şekilde ayarlanmalıdır. Bu ipin ayaklara takılmaması için, oyuncular ipin üzerinden atlamak zorundadırlar. Eğer ip birinin ayağına takılırsa, o oyuncu oyun dışı kalır. En son kalan kişi oyunu kazanmış olur12. ÜÇGEN


Oyun süresi: 15-20 dk.
Oyuncu sayısı: 5 ya da 6 kişi
Materyaller: İp


Nasıl Oynanır?
Oyun için uzunca, esnek bir ip gerekir. İpin iki ucu birbirine düğüm atılarak bağlanır. Üç kişi ipin iç kısmına gelerek ayaklarını koyar ve üçgen oluşturur, üçgenin her kenarında bir kişi ve dışarda toplam üç kişi olur.1. olan kişi ipin üstüne düz olarak atlar. 2. ve 3. kişi aynını yapar ve 1. kişi ipe bastıktan sonra yana döner 2 ve 3. kişi de yapar ve herkes kenarlarda kendi kenarına gelene kadar döner ve 1. kişi kendi kenarına gelince atlayarak arkasına döner herkes bunu yapar ve bir daha dönüldükten sonra 1. kişi 3 kez düz sonra da çapraz olarak geriye atlar ya da çapraz atlama yapmazsa 6 defa geriye atlar diğerleri de bunu yapar. 6 defa atladıktan sonra ipin içine girilir ve dışarı çıkılır.2. bölümde ip diz kapağının arkasına konulur. Burada çatapat olduğu için zıplama yapılmaz bir ayak ipe basılır ve sonra öbür ayak yanına koyulur.3. bölüme leylek adı verilir. Bu bölümde ipten dönerken atlama hareketi yapılmaz ipin ortasına oturulur ve sağ ayak sol tarafa sol ayak sağ tarafa atılır ve arkaya dönülür. 4. bölümde ip koltuk altına 3. bölümde bel hizasına 5. bölümde ise boyun hizasında tutulur. 5. bölümden sonra tekrar birlerden başlanır ama bu sefer ters atlanır yani ters-birler yapılır.


13. DEPME TURA
Oyun Süresi: 30-40 dk.
Oyuncu Sayısı: 18-20 kişi
Oyun Materyali: 2 metre kadar halat, 1 metre boyunda tahta bir kazık, bir tane havlu ve
“tura” kabul edilen herhangi bir nesne.

Nasıl Oynanır? 
Depme Tura oyunu için öncelikle hazırlıklar yapılır. Geniş bir alana kazık çakılır, urgan kazığa bağlanır ve iki ucundan tutulacak uzunlukta bırakılır. Ardından gönüllü olan iki kişi ebe olur ve urganı karşılıklı tutar. Tam ortaya da bir tura atılır. Dışarıdaki oyuncular yerdeki turayı kap maya çalışırlar. Ebelerden birinin elinde havlu vardır. Turayı oyunculara kaptırmamak için onlara havluyla vurup, tekme atan ebenin görevi onları uzaklaştırmaktır. Dışarıdaki oyuncular tekme yedikleri anda ebe olurlar. Eğer tekme yemeden turayı alırlarsa, oyun kazanılır ve aynı ebelerle tekrar devam edilir. Ardından ortaya yeni bir tura konulur ve oyunun sonunda kim daha fazla tura kazanmışsa, oyunun gâlibi gelir.

14. KIRDI BASTI OYUNU
Oyun Süresi: 30-40 dk.
Oyuncu Sayısı: 6 kişi
Oyun Materyali: Urgan

Nasıl Oynanır?
Kırdı Bastı oyunu için öncelikle kızlar ve erkekler olmak üzere iki gruba ayrılınır. Ardından her gruptan birer ebe seçilir ve taş ıslatılarak havaya atılır. “Yaş mı, kuru mu?” denir. Bilen taraf oyuna başlar. Oyuna başlayan grup kızlarsa, erkekler grubundan ebenin gözü kapatılır ve kızlar saklanır. Bu aşamadan sonra, erkekler ellerindeki urganla yerde oturmaya başlarlar. Gözleri kapalı olduğu için erkek ebenin kaybolduğundan emin olan kızlar, ipin ucunu almak için erkekleri döverler. Dayak yiyen erkekler “Kırdı bastı! Kırdı bastı!” diye bağırınca, erkek ebe gözlerini açar ve kızlara doğru koşmaya başlar. Amacı onları yakalamak ve yeni ebeliği onlara geçirmektir. Eğer erkek ebe, kızların herhangi bir yerine değerse, ebelik rakip tarafa geçer. Değemezse, yeni oyunda ebe yine erkekler grubundan seçilir.15.SIÇRATAN İP


Oyun Süresi: 20 dk.
Oyuncu Sayısı: 18-20 kişi
Oyun Materyali: İp

Nasıl Oynanır?


Oyuncular çember dizilişine geçerler. Aralarında birer adım mesafe vardır. Oyuncular arasından bir lider seçilir ve çemberin merkezine yerleşir. Liderin elinde bir atlama ipi vardır. Lider kendi ekseni etrafında dönerek, ipi çevirmeye başlar. İpin serbest ucu, çember dizilişindeki oyuncuların ayakları altından geçecek şekilde ayarlanmalıdır. Bu ipin ayaklara takılmaması için, oyuncular ipin üzerinden atlamak zorundadırlar. Eğer ip birinin ayağına takılırsa, o oyuncu oyun dışı kalır. En son kalan kişi oyunu kazanmış olur.

10 yorum:

  1. süperrrrrrrrrr

    YanıtlaSil
  2. nuhıdshjfıoejfgknrk

    YanıtlaSil
  3. gereksiz oyunlar .beğenmedim . çok kalabalık oynanıyolar.bir iki tane iki kişiyle oynanan oyun var.Ama güzel yani sınıfça oynanır ilkokullularca

    YanıtlaSil